Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Aktuální bohoslužby

pátek 29.09.2023
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za onkologicky nemocné a za jejich rodiny
sobota 30.09.2023
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 17:30 mše svatá
neděle 01.10.2023
 
26. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Jívová 7:30 mše svatá
Klášter 8:00 mše svatá
Šternberk F 9:00 za farníky
Újezd u Un. 11:00 mše svatá
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Oprava severní věže, jižní věže a mezivěží

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí