Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Náplň společenství

Česká křesťanská akademie je zapsaný spolek, který přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice.

Sdružuje občany i organizace, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti.
Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání. ČKA spolupracuje s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v zahraničí (ze Stanov ČKA).

Místní skupina Šternberk vznikla v roce 2005, v současnosti má 16 členů, a je jednou z cca 59 místních skupin České křesťanské akademie, z.s.

Činnost jednotlivých místních skupin závisí především na zájmech, možnostech, ochotě a místních specifických podmínkách v jednotlivých lokalitách.

Pro koho je?

Všechny pořádané aktivity jsou přístupné široké veřejnosti.

Čas a místo setkávání

Místní skupina ČKA Šternberk pořádá především přednášky, besedy a exkurze zejména ve farních prostorách.

Kromě těchto aktivit nabízíme např. internetové vzdělávací kurzy, společenská setkání.

Více informací

Robert Svatoň
cka.st@seznam.cz
739 728 958
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí