Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Terciáři sv. Františka

Náplň společenství

Třetí řád založil v roce 1221 sv. František z Assisi pro lidi, kteří ho chtějí následovat a žít podle jeho ideálů, ale z důvodu manželství nebo jiných okolností pro ně není možné vstoupit do prvního řádu Menších bratří (minoriti, františkáni, kapucíni) nebo do druhého řádu k Sestrám sv. Kláry (klarisky). Toto hnutí lidí žijících ve světě se dříve nazývalo Třetí františkánský řád (od toho název „terciáři“), nyní Sekulární františkánský řád (SFŘ).

Hodnoty, které vyznáváme:
- žít poctivě své křesťanství: milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou a milovat své bližní jako sami sebe
- úcta k Eucharistii a účast na liturgickém životě
- každodenní úsilí o obrácení a četba evangelia
- skromné a uctivé užívání všeho stvořeného
- radost z Božích darů, které jsou kolem nás
- vděčnost za práci chápanou jako dar
- nasazení při pomoci druhým

Pro koho je?

Jsme sice „řád“, který má svou řeholi, zkušební období, noviciát a profesi, ale naše setkání jsou otevřená všem příznivcům sv. Františka nebo těm, kteří se jen chtějí dozvědět něco nového.

Čas a místo setkávání

Naše společenství ve Šternberku se schází 1x za měsíc, a to každou druhou sobotu v měsíci v klášteře sester klarisek-kapucínek (kromě prázdnin). Začínáme v 18.00 hod mší svatou, po ní se pomodlíme společně se sestrami modlitbu breviáře a pak se přesuneme do společenské místnosti v klášteře. V následující části našeho setkání čteme písmo svaté, františkánské prameny a jiné duchovní texty nebo si vyslechneme duchovní povzbuzení od našeho duchovního asistenta bratra Maxmiliána. Potom je společné sdílení a „agapé“, občerstvení z darů, které všichni přinesli.

Více informací

Vítězslava Nováková
sfrsternberk@seznam.cz
731 032 002
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí