Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Pro děti

Nedělní katecheze

Pro malé předškolní děti je v rámci nedělní mše svaté v průběhu školního roku připravována katecheze. Tato katecheze uzpůsobenou formou probíhá v době homilie/kázání v sakristii

Formou jim srozumitelnou je s dětmi probíráno evangelium a další témata (světci, události liturgického roku…). Poté se děti vracejí na mši svatou, společně přinášejí obětní dary a mohou zůstávat u oltáře společně s ministranty během…

Karneval pro děti

Karneval plný bohatého programu a občerstvení připravujeme zpravidla v neděli po farním plese, tedy v lednovém termínu.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí