Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ - VEČEŘADLO

Náplň společenství

Naše společenství se schází od roku 1999 ve "večeřadle" k modlitbě růžence.

Panna Maria si přeje, abychom se scházeli ve večeřadlech a na jejich závěr úkonem zasvěcení vstoupili do jejího Neposkvrněného Srdce: abychom se tak v modlitbě připravovali na přijetí Ducha lásky, Ducha Svatého.

Pro koho je?

Modlitební společenství je otevřeno každému, kdo by se chtěl společně modlit a každý je srdečně zván.

Čas a místo setkávání

Scházíme se 2. pátek v měsíci v kapli sv. Leopolda v 16:30 hodin.

Více informací

Jana Hamplová
775 365 155
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí