Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Pastorační a ekonomická rada

Členové pastorační rady :

P. ANTONÍN PECHAL – PŘEDSEDA

MIROSLAV VYVOZIL – MÍSTOPŘEDSEDA

KLÁRA BAJEROVÁ – SEKRETÁŘ

MGR. JANA SMYČKOVÁ

ALOIS HŘEBÍČEK

PROKOP SMYČKA – PRÁCE S MLÁDEŽÍ

KAREL ŠRÁMEK

BARBORA BERNÁTOVÁ - CHARITA ŠTERNBERK

Členové ekonomické rady:

P. ANTONÍN PECHAL - PŘEDSEDA

LUDMILA NOVÁKOVÁ

DRAHOMÍRA BOŠTÍKOVÁ

VÍTĚZSLAVA NOVÁKOVÁ

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí