Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Hromniční pouť

Hromniční pouť matek má původ ve starobylém zvyku matek a žen z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. V mnohých moravských městech se v té době konaly prosebné pobožnosti za odvrácení tohoto nebezpečí. Historie šternberské pouti se píše od 1. února 1741, kdy do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku přinesly dvě ženy voskovou svíci o váze asi 10 kg jako dar Matce Boží, a na její přímluvu prosily o odvrácení nebezpečí. Svíce se zapalovala při každé mši svaté po celý následující rok. Nová svíce pak byla vždy přinášena a obětována každoročně vždy v čase Hromnic.

Novodobější historie hromniční poutě ve Šternberku se píše od roku 2004, kdy jejím obnovitelem a iniciátorem byl P. Josef Červenka. Pouť se koná každoročně v období Hromnic jako prosba za ochranu a dar víry pro naše děti a za odvrácení zla od našich rodin, novou obětní svíci přináší tradičně vždy nejmladší maminky ve farnosti. Této pouti se každý rok účastní stovky žen nejen z Moravy, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí