Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Svátost nemocných

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné věci do nemocnice. Tuto svátost je možné přijmout i opakovaně, např. když se nemoc či obtíže stáří zhorší.

V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověka je dobré se na kněze obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí pomazání nemocných poslouží vám či vašim blízkým, a to i v nemocnici nebo ve vašem bydlišti. Uděluje se na požádání kdykoliv.

V našich farnostech je také možnost přijmout tuto svátost při společném udílení v rámci mše svaté dle ohlášení v kostele.

Služba nemocným

Nabízíme možnost návštěvy těch, kdo se nemohou pro nemoc nebo stáří či z jiné závažné příčiny (péče o nemocného, o dítě) dostat na mši svatou. Rádi posloužíme donesením svatého přijímání knězem či některým pověřeným laikem. Můžete požádat také o svátost smíření (zpověď) či udělení svátosti nemocných u vás doma, v domově důchodců či nemocnici. Pro pravidelné návštěvy nemocných a starších farníků je vyhrazen každý pátek dopoledne, avšak po domluvě i jiný den.

Při pobytu ve šternberské nemocnici nebo v psychiatrické léčebně se můžete s důvěrou obrátit na naše nemocniční kaplanky, které jsou připravené pro vaše duchovní doprovázení v čase hospitalizace.

Kontakt na nemocniční kaplanky:
Nemocnice Šternberk – Mgr. Kateřina Grygová, tel. 773 994 868; grygova.katerina@ado.cz
Psychiatrická léčebna Šternberk – Mgr. Pavla Chudíková, tel. 775 635 508; chudikova.pavla@ado.cz

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí