Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Kostel sv. Bartoloměje Jívová

Barokní kostel postavený v letech 1717-20. Jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi na západní straně, nad nimiž se zvedá čtyřboká věž. Východní strana kostela je zakončena půlkruhovitým kněžištěm, ke kterému se venku přimykají dvě hranolovité sakristie. Interiér vyzdoben freskami olomouckého malíře Jana Kryštofa Handkeho, které byly obnovovány a restaurovány.

Nejbližší bohoslužby
14.07.2024 18:30 mše svatá

 

Kostel sv. Bartoloměje Jívová

Poloha místa

Další místa

Svátost smíření

Svátost pokání a smíření je možné přijmout:

Na Jívové

- na požádání po nedělní mši svaté

Také je možné domluvit se s knězem na udělení této svátosti či jen duchovní rozhovor i v době mimo výše uvedené. Pokud máte někoho blízkého či známého, který ze zdravotních důvodů již nemůže přicházet do kostela, rádi svátostí smíření posloužíme i ve vašem bydlišti, případně v čase hospitalizace v nemocnici.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí