Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Chorus Mittitur

Náplň společenství

Jsme malý komorní sbor při farnosti Zvěstování Panny Marie. Vznik sboru spadá do roku 2006 na popud tehdejšího faráře P. Josefa Červenky.
Tvoříme společenství, které je různorodé. Nejsou mezi námi jen křesťané – katolíci. Zabýváme se hudbou renesance, baroka, ale zejména současnou, soudobou duchovní tvorbou. Co je důležité vědět, že zpíváme "a capella", tj. bez doprovodu, což s sebou nese trochu větší nároky na interpretaci a hudební vnímání. Zpívat s námi může každý, i ten, kdo nezná noty. I takoví jsou mezi námi :-) Každoročně se zapojujeme do větších hudebních projektů (W. A. Mozart - Requiem, G. Rossini - Stabat Mater, J. J. Ryba - Česká mše vánoční...) a zúčastňujeme se také různých sborových soutěží či přehlídek.

Pro koho je?

Budeme rádi za každou "posilu" do sborového týmu!!!

Protože však zpěváků ubývá a oslovení lidé většinou nemají čas nebo se obávají náročnosti spojené se zpíváním ve sboru, musím smutně konstatovat, že pokud nebudou pravidelně přicházet noví zpěváci, bude bohužel tato farnost za chvíli bez možnosti sborového doprovodu při slavnostních mších. Tato skutečnost je bolavým místem mnoha farních sborů. Není to jen naše "výsada". Práce ve sboru, který je amatérským tělesem přináší určité obtíže spojené s technickou náročností zpívaného projevu, zvláště pokud se jedná o vícehlasý zpěv a capella, ale zároveň je velkou radostí a milostí, což rozhodně převáží námahu vynaloženou při všech společných zkouškách.

Čas a místo setkávání

Setkáváme se vždy v pátek, v 19.00 hod. ve farní místnosti na faře.

Více informací

tamara.margholdova@seznam.cz
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí