Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Kostel Zvěstování Panny Marie Šternberk

Kostel byl vybudován na místě starého románského kostelíka sv. Jiří. V roce 1371 na jeho místě Petr ze Šternberka postavil gotický kostel.] V tomtéž roce Albrecht ze Šternberka k němu přivedl augustiniány-kanovníky. V roce 1430 byl kostel poškozen během husitských válek. Pak kostel dvakrát vyhořel. V roce 1775 byl zbořen. Augustiniáni kostel radikálně přestavěli do klasicistní podoby v letech 1775–1783.V roce 1784 vydal Josef II. dekret a přilehlý klášter zrušil. Kostel se tak stal farním kostelem a získalo jej Arcibiskupství olomoucké. V roce 1792 byl dokončen hlavní oltář. 7. května 1792 vysvětil kostel Antonín Theodor Colloredo-Waldsee. Jiný zdroj uvádí, že vysvěcen byl proboštem Ondřejem Tempesem 17. listopadu 1783.V roce 1798 farář kostela Josef Babor pověřil sochaře Ondřeje Schweigla vybudováním hlavního oltáře.V noci ze 31. července na 1. srpna 1927 kostel vyhořel Požár poškodil freskovou výzdobu a shořely nové varhany.

V majetku farnosti od r. 2019.

Nejbližší bohoslužby
23.06.2024 9:00 za živou a + rodinu Niklovu a Hublarovu

 

Kostel Zvěstování Panny Marie Šternberk

Poloha místa

Další místa

Svátost smíření

Svátost pokání a smíření je možné přijmout:

Ve Šternberku

- před každou mší svatou (kromě neděle) cca 30 minut před začátkem mše svaté ve zpovědnici

- na první pátek v měsíci od 15. do 18. hodiny ve zpovědní místnosti ve farním kostele

- během pravidelných adorací

Také je možné domluvit se s knězem na udělení této svátosti či jen duchovní rozhovor i v době mimo výše uvedené. Pokud máte někoho blízkého či známého, který ze zdravotních důvodů již nemůže přicházet do kostela, rádi svátostí smíření posloužíme i ve vašem bydlišti, případně v čase hospitalizace v nemocnici.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí