Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Kostel sv. Máří Magdalény Mladějovice

budován v 90. letech 18. stol. Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově zakončeným závěrem a sakristií na jižní straně, s hranolovou věží v západním průčelí pocházející ze starší svatyně. Oltářní obraz je dílem malíře Emila Pirchana.

Nejbližší bohoslužby
23.06.2024 7:30 za Boží požehnání a pomoc v životě

 

Kostel sv. Máří Magdalény Mladějovice

Poloha místa

Další místa

Svátost smíření

Svátost pokání a smíření je možné přijmout:

V Mladějovicích

- cca 45 minut před začátkem mše svaté na druhý pátek v měsíci (aktuální informace v ohláškách)

Také je možné domluvit se s knězem na udělení této svátosti či jen duchovní rozhovor i v době mimo výše uvedené. Pokud máte někoho blízkého či známého, který ze zdravotních důvodů již nemůže přicházet do kostela, rádi svátostí smíření posloužíme i ve vašem bydlišti, případně v čase hospitalizace v nemocnici.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí