Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Klášter sv. Anežky České Šternberk

Klášter sester klarisek-kapucínek dokončený v roce 1996. Jedná se o jediný klášter tohoto řádu v ČR.

Nejbližší bohoslužby
29.09.2023 7:30 mše svatá
30.09.2023 8:00 mše svatá
01.10.2023 8:00 mše svatá

 

Klášter sv. Anežky České Šternberk

Poloha místa

Další místa

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Oprava severní věže, jižní věže a mezivěží

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí