Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY

Náplň společenství

Setkávání je dáno systémem FEB, který byl do ČR přinesen z Itálie a v současné době je rozšířen po mnoha farnostech naší země.

Pro koho je?

Jsme otevření přijetí kohokoliv z vás, kdo by se chtěl dozvědět více o FEB, kdo by chtěl zažít modlitební společenství, četbu a rozjímání textů Písma, zažívat a sdílet evangelizaci v běžném životě každého z nás.

Čas a místo setkávání

Naše setkání probíhají pravidelně jednou týdně, ve středy vpodvečer v domácím prostředí našich členů společenství.

Více informací

Marie Slimaříková
marieslim@volny.cz
776 088 046
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí