Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk

"aktivity napříč všemi generacemi"

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk se snaží podporovat rodinu jako celek, organizuje různé aktivity napříč všemi generacemi, protože do rodiny patří všichni – děti, rodiče, prarodiče. Pro děti připravujeme nejen pobytové a příměstské tábory, různá setkávání, pro snoubence probíhají kurzy přípravy snoubenců na církevní sňatek, manželům nabízíme kurzy Manželské večery, Kurz efektivního rodičovství, setkávání seniorů.

více o činnosti a aktivitách Centra

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí