Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Pohřeb, poslední rozloučení

Církevní rozloučení
Pokud zesnulý věřil v život věčný – byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), má právo být pohřben jako křesťan – s církevními obřady.

Církevní rozloučení může probíhat:

· v kostele se mší svatou nebo s bohoslužbou slova

· rozloučení v obřadní síni – bohoslužba slova

Pokud se příbuzní rozhodnou pro církevní pohřeb z kostela a následné uložení do země či zpopelnění, je třeba se nejdříve domluvit s farářem na termínu pohřbu (stačí telefonicky na čísle: 731 621 117) a na schůzce k domluvě dalších podrobností a potom teprve vyřizovat pohřeb na pohřební službě. Na pohřební službě pak oznámíte, že chcete pohřeb z kostela.

Při rozloučení v obřadní síni za přítomnosti kněze postupujeme podobně.

Co je třeba domluvit na faře?
Termín tzn. datum, čas a místo rozloučení. Dále, zda bude po obřadech v kostele následovat uložení do země na hřbitově – za přítomnosti kněze, nebo převoz ke zpopelnění. Hudbu při obřadu v kostele domlouvá kněz s místním varhaníkem. Případná vlastní hudba je po domluvě možná.

Finanční náležitosti
Vaším příspěvkem budou hrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, daru pro kostel a kněze. Výše vašeho daru je věcí vaší dobrovolnosti a štědrosti.

Praktické informace o organizaci pohřbu
Mnoho dalších informací nejen o pohřbu najdete také na www.umirani.cz

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí