Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Noc kostelů

"neformální přiblížení křesťanství"

Akce, která má umožnit široké veřejnosti neformální přiblížení a setkání se s křesťanstvím. V rámci této každoročně pořádané akce jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny mnohé kostely různých křesťanských církví, kde se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy a podobné aktivity. Návštěvníci mají možnost nahlédnout také do kostelních prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže, prožít liturgii nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Noc kostelů proběhla poprvé v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této netradiční akce se v České republice konal 29. května 2009.

Noc kostelů probíhá jedenkrát ročně zpravidla v červnu.

více informací

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí