Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Svatba

Skrze tuto svátost Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

Svatba v katolické církvi znamená velmi vážný životní závazek před Bohem a církví (celoživotní nerozlučitelnost, slib, že přijmu děti ochotně a že je budu vychovávat ve víře.). Katolická církev pohlíží na manželství s velikou úctou a vážností, která není ve většinové společnosti zdaleka tak přijímána. Proto druhý související krok by měl být ten, zda se ztotožňuji s tím, co se při svatebním obřadu slibuje a jak katolická církev chápe manželství.

Svatba v kostele
Nejprve si zkuste pravdivě odpovědět na otázku, proč chcete svatbu v kostele. Hlavním předpokladem je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi. V opačném případě uzavřít sňatek v katolické církvi nelze. Druhou podmínkou je, aby oba uzavírali prvé manželství – tedy neměli ani předchozí civilní sňatek. (V tomto případě určité výjimky možné jsou, ale je nutno předchozí manželství zkoumat, což zpravidla není jednoduché, bývá zdlouhavé a výsledek může být různý.)

Sňatek uzavřený v katolické církvi je v ČR postaven na rovinu sňatku civilnímu.

Měli jste jen civilní sňatek?
Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat další svátosti. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před časem na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

A co byste měli splňovat?
O náležitostech, které jsou třeba, vás bude informovat oddávající kněz, zpravidla farář místa bydliště jednoho ze snoubenců. Je třeba se na něj obrátit včas a osobně, můžete dokonce už tehdy, kdy ještě nevíte přesný termín svatby. Základní příprava k sňatku probíhá na faře. Pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti, než žádáte o svatbu, je třeba přinést během přípravy potvrzení o křtu, které nemá být starší než 3 měsíce.

Předmanželská příprava
Uzavření církevního manželství je událost velmi závažná. Proto je dobré se na manželství s někým, s kým chci spojit a prožít celý svůj život, dobře připravit. Příprava na uzavření církevního sňatku sestává z 9 setkání, přičemž 4 témata snoubenci absolvují se zkušenými manželskými páry (Já a moje rodina; Víra, vztah k Bohu v manželství; Muž a žena, komunikace a konflikty; Sexualita a plánované rodičovství) a 5 setkání s knězem, který bude snoubence oddávat.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí