Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Kostel sv. Jana Křtitele Újezd u Uničova

Kostel se v obci nacházel již v r. 1296 pod patronátem pánů šternberských. R. 1585 však byl vystavěn nový kostel, jehož věž bez krytu se zachovala doposud. Počátkem 18. stol. upraven v barokním stylu. Presbytář zbudován r. 1722, kostelní loď přestavěna r. 1733. Další úpravy z r. 1858.

Nejbližší bohoslužby
22.06.2024 14:00 pohřební mše svatá /za + Radomíra Oháňku/
23.06.2024 11:00 poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele

 

Kostel sv. Jana Křtitele Újezd u Uničova

Poloha místa

Další místa

Svátost smíření

Svátost pokání a smíření je možné přijmout:

V Újezdu u Uničova

- cca 45 minut před začátkem mše svaté na první pátek v měsíci (aktuální informace v ohláškách)

- na požádání po nedělní mši svaté

Také je možné domluvit se s knězem na udělení této svátosti či jen duchovní rozhovor i v době mimo výše uvedené. Pokud máte někoho blízkého či známého, který ze zdravotních důvodů již nemůže přicházet do kostela, rádi svátostí smíření posloužíme i ve vašem bydlišti, případně v čase hospitalizace v nemocnici.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí