Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

DĚTSKÁ SCHOLA

Náplň společenství

Připravujeme hudební doprovod na nedělní mše svaté. Druhý pátek v měsíci doprovázíme pravidelně večerní mši svatou. Příležitostně nacvičujeme vystoupení např. na Vánoční koncert u jesliček apod.

Pro koho je?

Zveme mezi sebe všechny kluky a holky, kteří nejen rádi zpívají, ale také rádi hrají hry, tvoří nebo kreslí. Scholu vedou Anežka, Terezka a Marta.

Čas a místo setkávání

Scházíme se každý čtvrtek v 16:30 ve farní místnosti.

Více informací

Anežka Valentová
detska.schola@gmail.com
603 908 033
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí