Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

MODLITBY MATEK

Náplň společenství

Na Hromniční pouť matek v únoru roku 2004 pozval otec Josef Červenka paní Růženku Fialovou, tehdejší národní koordinátorku, která nadšeně mluvila o vzniku Modliteb matek v Anglii a o jejich rychlém rozšíření po celém světě. O naléhavosti modlit se za děti.
Hned po této výzvě se začaly společně modlit první maminky. Marie Hradilová, Pavla Mejzlíková, Marie Slámová a brzy se přidaly další ženy. V pondělí 4. prosince 2004 na svátek sv. Barbory v 10h se poprvé sešla skupinka tzv. mladších maminek. Skupinek časem přibylo více, některé vzácné ženy už máme u Pána. Aničku Niklovou, Anežku Křížovou. Modlitba spočívá v odevzdání se Pánu a velké důvěře, že On nás miluje a o své děti se postará. Symbolickým způsobem vkládáme děti do jeho rukou, do jeho srdce. On vidí naši bolest, strachy, obavy. Z každého setkání si neseme domů novou sílu a radost. Jsme mu vděčné za všechno, co pro nás během těchto let vykonal, jak především nás samotné změnil. Jsme vděčné za přátelství mezi sebou navzájem.

Pro koho je?

Pro všechny ženy toužící se společně modlit za své děti.

Čas a místo setkávání

V současné době se schází ve farnosti a jejím okolí na desítku skupinek žen, maminek všech věkových skupin, čas a místo odpovídají možnostem jednotlivých skupinek.

Více informací

728 107 976
Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí