Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Svátost smíření

Svátost pokání a smíření je možné přijmout:

Ve Šternberku

- před každou mší svatou (kromě neděle) cca 30 minut před začátkem mše svaté ve zpovědnici

- na první pátek v měsíci od 15. do 18. hodiny ve zpovědní místnosti ve farním kostele

- během pravidelných adorací

V Újezdu u Uničova

- cca 45 minut před začátkem mše svaté na první pátek v měsíci (aktuální informace v ohláškách)

- na požádání po nedělní mši svaté

V Mladějovicích

- cca 45 minut před začátkem mše svaté na druhý pátek v měsíci (aktuální informace v ohláškách)

Na Jívové

- na požádání po nedělní mši svaté

V Horní Loděnici

- 30 minut před začátkem mše svaté obvykle první sobotu v měsíci (aktuální informace v ohláškách)

Také je možné domluvit se s knězem na udělení této svátosti či jen duchovní rozhovor i v době mimo výše uvedené. Pokud máte někoho blízkého či známého, který ze zdravotních důvodů již nemůže přicházet do kostela, rádi svátostí smíření posloužíme i ve vašem bydlišti, případně v čase hospitalizace v nemocnici.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí