Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Slavnost Nejsvětější Trojice 2023

22.05.2023

Slavnost Nejsvětější Trojice - lidová veselice

11. června 2023 zveme všechny na Slavnost Nejsvětější Trojice - lidovou veselici.

na nádvoří Šternberského kláštera

Farní 3, Šternberk

od 15 hodin

Slavnost Nejsvětější Trojice oslavíme mší svatou v neděli 4. června.

Lidová veselice se přesouvá na neděli 11. června 2023

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Oprava severní věže, jižní věže a mezivěží

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí