Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

06.12.2022

Místní skupina ČKA srdečně zve na přednášku Ing. Martina Látala

06.12.2022 / 19:00

Místní skupina ČKA srdečně zve na přednášku Ing. Martina Látala na téma

POHLED GEOINFORMATIKA NA JEDNO Z NEJSTARŠÍCH MĚST PLANETY - ERBÍL.

Přednášku s malým adventním občerstvením / punčem je možné si vyslechnout v úterý 06. 12. 2022 v 18 hodin v prostorách fary.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Kaplan:
P. Josef Mikulášek

Oprava severní věže, jižní věže a mezivěží

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí