Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Noc kostelů 2023

06.05.2023

Srdečné pozvání na každoroční Noc kostelů, která se koná v pátek 2.června 2023.

Program v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku, Farní ul. 

18.00 - 18.45 Mše svatá 

18.45 - 21.00 Kavárna České křesťanské akademie - ochutnávka vín 

18.45 - 21.00 Píseň písní - výstava farních umělců s cenou Noci kostelů ve 21.00 

18.45 - 19.30 Tajemství restaurátorů - přednáška o nedávné opravě bočních oltářů 

19.30 - 20.15 Chorus Mittitur - koncert komorního sboru pod vedením Mgr.Tamary Margholdové 

20.15 - 21.00 Oliva - modlitba tancem na schodech kostela 

21.00 - 21.45 Varhanní koncert - Aleš Tománek 

21.45 - 22.00 Kompletář - modlitba před spaním 

 

Program v klášterní kapli sv. Anežky České, Opavská ul. 

17.00 - 20.00 Srdečné pozvání sester klarisek - kapucínek k prohlídce kaple 

17.30 - 18.00 Společná modlitba večerních chval se sestrami 

18.00 - 19.00 Nabídka šťávy z klášterní zahrádky na vrátnici  a možnost popovídání se sestrami na fortně kláštera 

19.30 - 20.00 Modlitba kompletáře 

Plakát ke stažení:   NocKostelu23-A4

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Oprava severní věže, jižní věže a mezivěží

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí