Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody

09.06.2024

Římskokatolická farnost Šternberk

zve na 

Šternberské hody 

na nádvoří

Šternberského kláštera

od 15 hodin

Hry a soutěže pro děti

Smyslohrátky pro nejmenší

Brýle s virtuální realitou

občerstvení

Živá hudba

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí