Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

SVATOANENSKÁ STARÁ VODA 2023 - KOSTEL SV. ANNY A SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

15.07.2023

Program svatoanenské poutě

PÁTEK 28. ČERVENCE 2023

18.00           Moravskoberounská pouť, celebruje P. Mgr. Jiří Schreiber

20.30           Světelný průvod od kostela ke kapli sv. Anny nad Královskou studánkou

SOBOTA 29. ČERVENCE 2023

7.00      Ranní chvály, rajhradští benediktini

10.00    Pontifikální mši svatou za babičky a vnoučata slouží Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

             Oficiální předání Řk farnosti Město Libavá novému duchovnímu správci P. Mgr. Antonínu Pechalovi

             Procesí ke kapli sv. Anny nad Královskou studánkou, žehnání vody

11.00 – 14.00 Projížďky historickým kočárem zaniklou vesnici Stará Voda

12.30              Přednáška Poutě do Staré Vody v minulosti (Jana Krejčová)

18.00              Slavné nešpory, rajhradští benediktini

NEDĚLE 30. ČERVENCE 2023

7.00             Ranní chvály, rajhradští benediktini

14.30           Odhalení pomníku poslednímu pochovanému členu řádu benediktinů

                    Požehnání vyčištěné části barokní klášterní zahrady

15.00           Poutní mše svatá za všechny živé a zemřelé poutníky,

                    slouží P. Mgr. František Dostál, adorace a svátostné požehnání, procesí ke studánce a žehnání vody

17.00           Benefiční koncert Spojení slova a hudby (Aleš Jan Tománek)

Těšíme se na setkání s vámi – Římskokatolická farnost Město Libavá

SVATOANENDKÁ

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí