Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

SLAVNOST SV. FRANTIŠKA S IKONOU MATKY FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY

26.09.2023

Sestry Klarisky-kapucínky a Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu 

vás srdečně zvou dne 4. 10. 2023 na slavnost sv. Františka z Assisi spojenou s uctíváním

ikony Matky Boží, Královny františkánské rodiny.

Ikona Královny františkánské rodiny vznikla v roce 2018 v Litvě u příležitosti III. evropského kongresu Františkánského sekulárního řádu. V ikoně jsou umístěny relikvie tří hlavních světců františkánské rodiny – svatého Františka, svaté Kláry a svaté Alžběty. Dne 17. března 2018 byla ikona posvěcena a zahájila svou pouť po františkánských společenstvích po celé Evropě. V rámci tohoto evropského putování v září dorazila do České republiky a u nás ve Šternberku bude právě na slavnost sv. Františka.

Program slavnosti:

16.30 hod   Zpívané nešpory

17.00 hod   Představení ikony

                   Pozdravení blahoslavené Panny Marie (modlitba sv. Františka)

                   Sedmiradostný františkánský růženec

18.00 hod   Slavnostní mše svatá   

Posláním pouti ikony je sjednocovat lidi i národy,

celou františkánskou rodinu a vyprošovat vše dobré.

Přijďte slavit společně s námi!

Sestry Klarisky-kapucínky a terciáři MBS Šternberk

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí