Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Pěší pouť na Svatý Kopeček

02.04.2024

Tradiční pěší pouť šternberkých farníků na Svatý Kopeček se uskuteční ve středu 1. května 2024.

Odchod pěších poutníků bude v 7:00 ráno od  kostelíčka.

Mše svatá na Svatém Kopečku bude sloužena v 12:30 v basilice Navštívení Panny Marie.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí