Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

DNY RODU STERNBERGŮ 2023

19.10.2023

Dny rodu Sternbergů 2023

Již 22 let patří neodmyslitelně 16. a 17. listopad oslavám významných výročí spojených s naším městem a kostelem, které nesou název „Dny rodu Sternbergů".

V letošním roce si připomínáme a řádně oslavíme:

výročí Benedikace farního kostela Zvěstování Panny Marie - 240 let

opětovného uložení ostatků posledních příslušníků rodu Sternbergů - 22 let

100 let od narození významné osobnosti Zdeňka Sternberga, který naše město několikrát navštívil a byl osobně přítomen ukládání ostatků.

Připomeneme si 17. listopad 1989, kdy začala Sametová revoluce brutálním potlačením studentské manifestace v Praze na Národní třídě.

Oslavíme státní svátek Den boje za svobodu a demokracii.

Na program oslav vás srdečně zve Římskokatolická farnost Šternberk

Program:

16.11. v 18.00 farní kostel Zvěstování Panny Marie

Zádušní mše svatá za zemřelé příslušníky rodu Sternbergů s nešporami za zemřelé

16.11. v 19.30 farní sály

PhDr. Filip Hradil – 240 let od Benedikace kostela Zvěstování Panny Marie

17.11. v 10.00 farní kostel Zvěstování Panny Marie

Slavnostní bohoslužba, hlavní celebrant o. bisku Antonín Basler a kněží šternberského děkanátu,

kazatel P. Josef Mikulášek.

17.11. v 18.00 farní kostel Zvěstování Panny Marie

Slavnostní koncert: Anděl pokoje

Soprán: Jana Koucká, mezzosoprán: Edita Adlerová

Trubka: Jan Verner, varhany: Vladimír Roubal

Vstupné na koncert: 250 Kč na místě, 200 Kč v předprodeji

předprodej IC, Horní náměstí 2, Šternberk

od 1.11. do 16.11.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí