DNY RODU STERNBERGŮ 2016

Dny rodu Sternbergů - každoročně si připomínáme zakladatele našeho města. Program od úterý do čtvrtka.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Příští neděli 20. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení. Ve Šternberku bude v kapli sv.