Boží Tělo

Slavnost Těla a Krve Páně slavíme ve Šternberku od 17:30. Mše sv. v 17:30. Po ní vyjde eucharistický průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům. Slavnost Těla a Krve Páně je poděkování za dar eucharistie.

Více »

Po stopách patronů našeho národa

Všechny farníky srdečně zvu na další objevnou pouť, která nás zavede na místa spjatá se životy našich národních patronů sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Anežky České.

Více »

Svátost biřmování

klaster-klarisky-vitraz1.jpg

Svátost biřmování bude ve Šternberku v neděli 29.května 2016.

Více »