Aktuální teplota ve farnim chrámu: 16°C

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOSTI ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Nová opatření umožňují pouze individuální duchovní péči.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2021

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2021

OBJEDNÁVKY SE PŘIJÍMAJÍ BUĎ:

1.  NA ZÁVAZNÝ OBJEDNÁVKOVÝ ARCH UMÍSTĚNÝ V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ FARNÍHO KOSTELA VE ŠTERNBERKU

NEBO

BENEFIČNÍ KONCERT ZRUŠEN

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU OPRAVY VĚŽÍ FARNÍHO KOSTELA JE ZRUŠEN

ING. MARIAN JUREČKA A PORTA BENEFICA

VSTUPNÉ 200 Kč

Pouť děkanátu Šternberk ke cti sv. Jana Sarkandera SE NEKONÁ

Uničov 10. října 2020 Uničov

POUŤ SE NEKONÁ

NENÍ BIBLE JAKO BIBLE

o nejnovějších překladech Písma do češtiny

XIV. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠTERNBERK

XIV. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠTERNBERK

KULTURNÍ DŮM

MASARYKOVA 20

LEONA MACHÁLKOVÁ - MUZIKÁL MOJE LÁSKA

Pouť k Panně Marii Bolestné do Jívové

Římskokatolická farnost Jívová

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

 

Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti.

LETNÍ VARHANNÍ KONCERT

Chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

účinkuje MgA. Barbara Rosolová - varhany

vstupné 200,- Kč