Adorační den

Chci vás všechny pozvat na Adorační eucharistický den, který je jedním z vrcholů liturgického roku v každé farnosti. Jeho smyslem je prohloubení naší úcty k eucharistickému Ježíši..

Více »

 

Po stopách patronů národa

Všechny farníky srdečně zvu na další objevnou pouť, která nás zavede na místa spjatá se životy našich národních patronů sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Anežky České.

Více »

 

Čenstochová

Všechny srdečně zveme po setkání mládeže se Svatým Otcem v Krakově také na pěší pouť z Krakova do Čenstochové v rámci české skupiny z Moravy.

Více »