ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT

Zvu Vás všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se uskuteční v sobotu 26. listopadu v kapli sv. Leopolda, a začne v 18:00 slavením mše svaté a bude ukončena svátostným požehnáním cca 21:30.