<>

Fatimský den

Přijď i Ty do našeho farního kostela Zvěstování Panny Marie, do které zavítá poutní socha Panny Marie Fatimské a připravme se na stoleté jubileum.

Žehnání vína

Na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v 16:00 budou žehnat vína, která si přinesete. Po mši svaté pak bude na faře neformální setkání u posvěceného vína.

ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT

Zvu Vás všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se uskuteční v sobotu 26. listopadu v kapli sv. Leopolda, a začne v 18:00 slavením mše svaté a bude ukončena svátostným požehnáním cca 21:30.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Příští neděli 20. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení. Ve Šternberku bude v kapli sv.