Farnost Šternberk http://www.farnoststernberk.cz/ cs POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ http://www.farnoststernberk.cz/article/poselstvi-papeze-frantiska-k-postni-dobe <span property="schema:name">POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-20T18:47:55+00:00">So, 20.02.2021 - 19:47</span> Sat, 20 Feb 2021 18:47:55 +0000 admin 626 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/poselstvi-papeze-frantiska-k-postni-dobe#comments Ohlédnutí za Hromniční poutí 2021 http://www.farnoststernberk.cz/article/ohlednuti-za-hromnicni-pouti-2021 <span property="schema:name">Ohlédnutí za Hromniční poutí 2021</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-18T20:36:47+00:00">Čt, 18.02.2021 - 21:36</span> Thu, 18 Feb 2021 20:36:47 +0000 admin 624 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/ohlednuti-za-hromnicni-pouti-2021#comments ROK 2021 - ROK SVATÉHO JOSEFA 8.12.2020-8.12.2021 http://www.farnoststernberk.cz/article/rok-2021-rok-svateho-josefa-8122020-8122021 <span property="schema:name">ROK 2021 - ROK SVATÉHO JOSEFA 8.12.2020-8.12.2021</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-30T20:17:40+00:00">So, 30.01.2021 - 21:17</span> Sat, 30 Jan 2021 20:17:40 +0000 admin 619 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/rok-2021-rok-svateho-josefa-8122020-8122021#comments HROMNIČNÍ POUŤ MATEK http://www.farnoststernberk.cz/event/hromnicni-pout-matek-0 <span>HROMNIČNÍ POUŤ MATEK</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Ne, 17.01.2021 - 14:46</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2021-01/dve-svice.jpeg" width="900" height="506" alt="svíce" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-06T17:00:00Z">So, 06.02.2021 - 18:00</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>V sobotu 6. února</strong> se v naší farnosti uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou mateřství a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Vzhledem k pandemické situaci bude mít letošní pouť jiný průběh než v minulých letech.</p> <p>Zásadní změnou je to, že na letošní pouť nepřijedou matky z jiných farností, zúčastnit se jí může pouze 50 osob (místo na mši je nutné <a href="https://farnost-sternberk.reenio.cz/cs/#/terms/2021-02-06;viewMode=day">rezervovat</a>, pokud nebudete mít rezervaci, tak vás do kostela nebudeme moci vpustit). Nemožnost účasti obvykle velkého zástupu matek letos alespoň trochu kompenzuje to, že celá mše svatá bude vysílána <strong>přímým přenosem prostřednictvím TV Noe. Začátek je tedy v 18:00.</strong></p> <p><br /> Mši svatou bude celebrovat <a href="https://www.ado.cz/arcibiskupstvi/struktura-uradu/pomocni-biskupove/mons-josef-nuzik/"><strong>Msgre. Josef Nuzík</strong></a>, pomocný biskup z Olomouce, který je Českou biskupskou konferencí, mimo jiné, pověřen i péči o rodiny.<br /> Při této mši svaté nebude probíhat klasická sbírka, ovšem vzadu na stolečku bude košík, kde mohou matky přispět na činnost TV Noe.</p> </div> <div class="field field--name-field-kategorie field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Kategorie</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/7" hreflang="cs">Poutě</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-place field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Event place</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/objekt/farni-chram-zvestovani-panny-marie" hreflang="cs">farní chrám Zvěstování Panny Marie</a></div> </div> </div> Sun, 17 Jan 2021 13:46:45 +0000 admin 616 at http://www.farnoststernberk.cz TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ http://www.farnoststernberk.cz/article/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <span property="schema:name">TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonym (neověřeno)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-17T08:50:46+00:00">Ne, 17.01.2021 - 09:50</span> Sun, 17 Jan 2021 08:50:46 +0000 Anonym 615 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu#comments STANOVISKO ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 http://www.farnoststernberk.cz/page/stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19 <span property="schema:name">STANOVISKO ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19</span> <div id="field-language-display"><div class="form-item js-form-item form-type-item js-form-type-item form-item- js-form-item- form-group"> <label class="control-label">Language</label> Czech </div> </div><span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-03T09:37:28+00:00">Ne, 03.01.2021 - 10:37</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"></div> <div class="field--label">Page Paragraph</div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--bp-simple paragraph--view-mode--default paragraph--id--135 paragraph--color paragraph--color--rgba-cyan-slight"> <div class="paragraph__column"> <div class="field field--name-bp-text field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v situaci pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké množství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých konspiračních teorií.</strong></p> </div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--bp-simple paragraph--view-mode--default paragraph--id--136 paragraph--color paragraph--color--rgba-lime-slight"> <div class="paragraph__column"> <div class="field field--name-bp-text field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>   Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle či skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených lidských plodů.<br />    Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch počátečních momentech, které předcházejí jeho narození,“ napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice <em>Evangelium vitae</em>. Křesťanská tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké mravní zlo. Z tohoto důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém potratu k lékařským účelům za nepřípustné.<br />    Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilovně pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně během několika následujících měsíců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu.<sup>1</sup><br /> V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19.<sup>2</sup><br />    Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV). V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).<sup>3</sup><br />    Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska) rovny.<br /> V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008. Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, <em>je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem</em>.<sup>4</sup> Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.<br />    Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa. Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i <em>Katechismus katolické církve</em> v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.<br />    Co se týče obav o <em>zdravotní bezpečnost</em> vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.<br />    Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. <strong>Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo</strong>.<strong> Proto chceme zopakovat: <em>nechat se očkovat je morálně přípustné</em>.</strong> Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.<br />    <strong>Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“</strong> V takovém případě však člověk musí <em>zodpovědným způsobem</em> udělat vše potřebné pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou být očkováni.<br />    Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otázce týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska nadpřirozená a věčná“.<br />    My křesťané máme být pro celou společnost <em>svědky naděje v moc Kristova vzkříšení</em>. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí z Eucharistie, milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné Boží dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa během tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život – a především největší láska našeho srdce.</p> <p><br /> Olomouc, 22. prosince 2020<br /> <strong>Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky</strong></p> <hr /> <p>[1] Při jejich vývoji či testování se používají tzv. fetální buněčné linie označované HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly odebráním buněk z těla dvou plodů uměle potracených v roce 1972 a 1985. Tyto buňky se mohou množit donekonečna a slouží dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. Výroba očkovacích látek proti covid-19 tak nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné také neobsahují žádné buňky plodu.<br /> [2] Od společností: AstraZeneca, BioNtech-Pfizer, CureVac, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, NovaVax a Sanofi-GSK (vývoj této poslední vakcíny provázejí problémy a její zavedení se opozdí) (https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_20_2305).<br /> [3] Pro přehled viz https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ (stav k 14. 12. 2020). U preparátu Sanofi-GSK potřebné informace zatím chybí.<br /> [4] To samé platí například i pro vakcínu proti zarděnkám, kde neexistuje morálně bezproblémová náhrada.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Datum publikování: </div> <div class="field--item"><time datetime="2020-12-31T23:00:00Z">Pá, 01.01.2021 - 00:00</time> </div> </div> Sun, 03 Jan 2021 09:37:28 +0000 admin 611 at http://www.farnoststernberk.cz TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 http://www.farnoststernberk.cz/article/trikralova-sbirka-2021 <span property="schema:name">TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-02T19:55:22+00:00">So, 02.01.2021 - 20:55</span> Sat, 02 Jan 2021 19:55:22 +0000 admin 610 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/trikralova-sbirka-2021#comments AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK OD 27.12.2020 http://www.farnoststernberk.cz/article/aktualni-informace-pro-farnost-sternberk-od-27122020 <span property="schema:name">AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK OD 27.12.2020</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/2584" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Antonin Pechal</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-26T21:59:55+00:00">So, 26.12.2020 - 22:59</span> Sat, 26 Dec 2020 21:59:55 +0000 Antonin Pechal 608 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/aktualni-informace-pro-farnost-sternberk-od-27122020#comments SBÍRKA NA OPRAVU SEVERNÍ VĚŽE FARNÍHO KOSTELA UKONČENA! http://www.farnoststernberk.cz/article/sbirka-na-opravu-severni-veze-farniho-kostela-ukoncena <span property="schema:name">SBÍRKA NA OPRAVU SEVERNÍ VĚŽE FARNÍHO KOSTELA UKONČENA!</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/2584" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Antonin Pechal</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-12-05T20:39:26+00:00">So, 05.12.2020 - 21:39</span> Sat, 05 Dec 2020 20:39:26 +0000 Antonin Pechal 601 at http://www.farnoststernberk.cz http://www.farnoststernberk.cz/article/sbirka-na-opravu-severni-veze-farniho-kostela-ukoncena#comments AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK OD 18.12.2020 http://www.farnoststernberk.cz/event/aktualni-informace-pro-farnost-sternberk-od-18122020 <span>AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK OD 18.12.2020</span> <span><span lang="" about="/user/36" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Miroslav Vyvozil</span></span> <span>Čt, 03.12.2020 - 14:19</span> <div class="field field--name-field-event-logo field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/event/2020-12/IMG_5694AA.jpg" width="640" height="427" alt="VĚŽ" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-event-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2020-12-18T13:20:00Z">Pá, 18.12.2020 - 14:20</time> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK k 18.12.2020</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">V reakci na nařízení vlády nastávají ve zdejší farnosti tyto změny s platností od 18.12.2020:</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">BOHOSLUŽBY</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">1. mše svaté budou podle obvyklého pořádku </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2. na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 20% míst k sezení. </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">    Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může účastnit nejvýše:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">A. v Kostelíčku (NST) 20 osob</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">B. ve farním kostele (Zvěstování P. Marie) 100 osob</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">C. v klášterní kapli (sv. Anežky) 20 osob</span></span></p> <p>Horní Loděnice:   28 osob<br /> Jívová:                 70 osob<br /> Mladějovice:        26 osob<br /> Újezd u Uničova: 26 osob</p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">REZERVACE MÍSTA NA MŠI SVATÉ NENÍ POTŘEBA (výjimkou je nedělní mše svatá v klášterní kapli, kde je rezervace nutná), </span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">JAK SE VŠAK NAPLNÍ POVOLENÁ KAPACITA, NEBUDETE DO KOSTELA VPUŠTĚNI. PROTO PŘIJĎTE, CO NEJDŘÍVE </span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">(v neděli se půl hodiny před začátkem mše modlíme svatý růženec)</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">3. Při bohoslužbách se:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">hromadně nezpívá (zpívat může maximálně 10 lidí, schola nebo sbor)</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">nepodávají se ruce při pozdravení pokoje, nepřinášejí se obětní dary</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">přítomní věřící mají zakrytá ústa!</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe)</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">SVÁTOST SMÍŘENÍ</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">1. půl hodiny před začátkem mše svaté</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2. během adorace ve čtvrtek</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">ADORACE</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">1. v kostele NST ve čtvrtek od 10:00 do 12:00  </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">2. ve farním kostele Zvěstování P. Marie ve čtvrtek od 16:00 do 18:00</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">POHŘBY A SVATBY</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">pouze v omezeném počtu:</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">maximálně 100 osob ve farním kostele  </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">maximálně 20 osob v Kostelíčku</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Vzhledem k tomu, že protiepidemické opatření se mohou měnit, tak prosím, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách.</span></span></strong></p> </div> Thu, 03 Dec 2020 13:19:57 +0000 Miroslav Vyvozil 599 at http://www.farnoststernberk.cz