Světové setkání rodin v Dublině 2018

Světové setkání rodin a jeho přípravné katecheze nabízejí diecézím a farnostem příležitost k tomu, aby v rozvoji víry svých věřících postoupily způsobem, který dokáže využít důležité okamžiky lidského a rodinného života a přitom samotné setkání přesahuje.

Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!

Ve své apoštolské exhortaci nazvané Amoris laetitia, „Radost z lásky“, papež František vyjadřuje naději, že rodiny a všichni, kdo je mají podporovat, budou tento dokument pečlivě a trpělivě studovat. Předkládaný program nazvaný „Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“ představuje iniciativu, která má toto studium podpořit a nabídnout pro ně podklady, a to v rámci přípravy na Světové setkání rodin, které se uskuteční v srpnu roku 2018 v Dublinu. Program sestává z několika prvků:

• Radost z lásky: Farní rozhovory v šesti setkáních je program určený farnostem; zkoumá klíčové prvky poselství exhortace snadno přístupným a praktickým způsobem.

• Praktické iniciativy pro oblíbené okamžiky je nabídka aktivit, které navazují na významné momenty rodinného života a vnášejí do nich klíčové prvky poselství Amoris laetitia.

• V průběhu roku bude poskytnuto také množství materiálů dostupných on-line, mezi nimi animace věnované Amoris laetitia pro dospělé i pro děti nebo studiové diskuze a rozhovory.

Ukázka z prvního ze šesti setkání - závěrečné video.

Rodinná modlitba za Světové setkání rodin v roce 2018

Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu.

Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.

Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.

Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky i další lidi).

Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme ti stále vděční za dar života,
který společně sdílíme.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.

Veškeré materiály jsou v češtině dostupné on-line na stránkách Národního centra pro rodinu.

Veškeré materiály jsou v angličtině dostupné on-line na adresách www.amoris.ie a www.worldmeeting2018.ie.

Program Amoris se sice soustředí zejména na exhortaci Amoris laetitia, čerpá ale také z dalších dvou klíčových dokumentů pontifikátu papeže Františka: z jeho encykliky Laudato si’ (O péči o společný domov) a z apoštolské exhortace Evangelii gaudium, „Radost evangelia“.