OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE, SEVERNÍ VĚŽE A MEZIVĚŽÍ FARNÍHO KOSTELA VE ŠTERNBERKU

Transparentní účet veřejné sbírky:     20001-1802820339 / 0800

 

Drazí přátelé,

pokaždé když se podívám na náš farní kostel, tak mě potěší nejen pohled na opravenou severní věž, ale také stále živá vzpomínka na vaši mimořádnou štědrost, která doprovázela tuto její opravu. Přiznám se, že váš hmatatelně vyjádřený zájem na realizaci opravy byl pro mě a náš farní tým velkým povzbuzením.

V letošním roce 2021 na nás čeká oprava jižní věže farního kostela, kterou bude realizovat opět firma Báča, s.r.o. z východočeské Poličky, vítěz výběrového řízení.

Proti loňskému roku máme určitý časový náskok, takže dokončení opravy snad nebude trvat až do Vánoc, jako tomu bylo loni (vždyť loni v této době teprve probíhalo výběrové řízení se svými pevnými lhůtami a lešení se začalo stavět až na začátku června). V blízkých dnech by tedy měla začít stavba lešení kolem jižní věže. Vzhledem k tomu, že lešeňová konstrukce se bude stavět velmi blízko chodníku a vchodu do kostela, tak prosím, abyste, kdykoliv budete v její blízkosti dbali zvýšené opatrnosti.

V minulém Zvěstování jsem vám slíbil poskytnutí podrobných informací o způsobu financování tak náročné opravy. Pro připomenutí bych zopakoval i pár informací, které jsem psal již v listopadu. „Oprava jižní věže farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku“, jak zní oficiální název projektového záměru je finančně podepřen několika donátory. Největší dílem se na opravě podílí finance proudící z programu „Záchrana architektonického dědictví“, který administruje Ministerstvo kultury ČR (tento program garantuje dotace oprav významných kulturních objektů větší částkou v několika etapách). Náš schválený projekt zahrnuje kromě rekonstrukce obou věží také výměnu poškozených či dožilých trámů střechy a mezivěží. K finanční podpoře se dále zavázaly: Arcibiskupství olomoucké, Olomoucký kraj a Město Šternberk. Přestože se z peněz uvedených subjektů pokryje většina rozpočtu opravy, k dofinancování zůstává stále významná částka, kterou se na opravě podílí naše farnost. Pro přehlednost tedy financování oprav jižní věže podrobně:

CELKOVÁ CENA OPRAVY JIŽNÍ VĚŽE …………4.134.728,- Kč

3.552.859 Kč……vysoutěžená cena v roce 2020

80.000 Kč……stavební dozor, BOZP

501.869 Kč……navýšení ceny po zjištění většího objemu krovu a aktualizace cen materiálu

 

Finance pro opravu jižní věže farního kostela ve Šternberku:

1.200.000 Kč……Ministerstvo kultury (Program Záchrany arch. dědictví) 29,00 %

700.000 Kč……Arcibiskupství olomoucké 17,00 %

700.000 Kč……Olomoucký kraj 17,00 %

700.000 Kč……Město Šternberk 17,00 %

200.000 Kč……Ministerstvo kultury (rezervní fond)

634.728 Kč……Farnost Šternberk 20,00 %

Finanční podíl farnosti Šternberk:

634.728 Kč……celkový podíl farnosti

634.728 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 25.9.2021

0 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy

V červenci bylo vyhověno naší žádosti a Ministerstvo kultury nám z rezervního fondu uvolnilo částku 200.000 Kč, čímž se podíl farnosti snížil z 834.728 Kč na 634.728 Kč.

Drazí přátelé, milí farníci,
při poslední mimořádné sbírce na opravu věže (19.9.2021) se při mších vybrala částka 20.617 Kč.
Je pro mě velikou radostí, že se nám tímto společně podařilo završit sbírku na opravu jižní věže. Když jsme se vloni setkali s vaší velikou přízní a štědrostí, tak jsme s nadějí hleděli na další výzvu v podobě opravy jižní věže. Přes navýšení rozpočtu, oproti původnímu plánu, o celých 150.000 Kč se podařilo s Vaším přispěním zajistit potřebné finance. Chtěl bych Vám všem, kdo jste podpořili opravu věže kostela svým finančním darem ze srdce poděkovat.
Přestože sbírka na opravu jižní věže je u svého závěru, oprava střechy farního kostela bude i nadále pokračovat. V průběhu dalších čtyř let by mělo dojít ke kompletní opravě krovu farního kostela. Jak jistě víte v devadesátých letech došlo k výměně krytiny, ovšem nedostatek financí vyloučil možnost, aby se zároveň s krytinou opravil také krov, který již tehdy potřeboval výměnu dožilých trámů (na historických fotografiích je zachyceno, že před opravou krytiny byl krov na několika místech vystaven dlouhodobému zatékání, a proto některé části krovu musí být kompletně vyměněny). V příštím roce by tedy měla proběhnout realizace třetí etapy opravy střechy farního kostela, a to opravou v mezivěží kostela, tedy té části střechy, která navazuje na průčelí kostela. V současné době probíhá aktualizace rozpočtu opravy, ale vzhledem k vysokým cenám materiálu a technicky složité opravě očekáváme cenu kolem cca 2,5 až 3 milióny Kč.
Jelikož v této chvíli již máme pokryté financování opravy jižní věže, budou prostředky, které se vybraly při poslední nedělní sbírce převedeny do financování třetí etapy. Tedy prosíme, abyste i nadále přispívali na opravu našeho farního kostela.

Stav konta „KROV“ k 2.10.2021…………28.916 Kč

 

Jak finančně přispívat? Způsobů je několik:

 

Jak tedy můžete finančně přispívat na opravu jižní věže? Způsobů je několik:

1. formou bankovního převodu na transparentní účet veřejné sbírky

číslo účtu: 20001-1802820339/0800


2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk

číslo našeho účtu: 1802820339/0800

(pokud chcete přispět přímo na opravu krovu napište do poznámky KROV)

 

3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)


4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu věže (většinou probíhá 3. neděli v měsíci)


 

Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.

Informace o tom, kolik už máme vybráno na opravy budete moci průběžně sledovat na stránkách Informátoru Zvěstování nebo na webových stránkách farnosti. Ještě jednou prosím o Vaši podporu a již předem děkuji všem přispěvatelům, že svou štědrostí pomáháte budovat nejen krásu našeho chrámu, ale také společenství naší farnosti.

S vděčností a úctou váš otec Antonín