Aktuální bohoslužby

týden od 24. září do 1. října 2017

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

 

neděle 24. září

 

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Mimořádná sbírka na opravy kostela

 

NST

7:30

za + rodiče Frömelovy a Horákovy a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 25. září

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za + Petra Furiše, rodiče a za živou a + rodinu

úterý 26. září

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Klášter

7:30

mše svatá

středa 27. září

Památka sv. Vincence de Paul, kněze

Vincentinum

15:30

za Boží požehnání pro charitní dílo, za pracovníky Charity

a za živé a + uživatele charitních služeb

Dalov

16:30

mše svatá

čtvrtek  28. září

SLAVNOST SV. VÁCLAVA,

mučedníka

Šternberk  F

9:00

za vnoučata Pavlu a Jana, na poděkování za dar života a za živou a + rodinu Hradilovu

Újezd u Un.

9:00

mše svatá

pátek 29. září

Svátek sv. Michaela, Gabriela

a Rafaela, archandělů

NST

15:00

za + syna a manžela a za živou rodinu Neplechovu

Sv. Leopold

18:00

 za + maminku Ivanku a za + rodinu  

sobota  30. září

Památka sv. Jeronýma, kněze

a učitele církve

H. Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za + Václava Saláta, manželku a za živou a + rodinu

neděle 1. října

 

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

NST

7:30

za živé a + farníky

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za 35 let života

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)