Aktuální bohoslužby

týden od 19. do 26. listopadu 2017

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 19. listopadu

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka na opravy

NST

7:30

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + manžela Zděňka Mokrého, syna Zdeňka a za + rodiče z obou stran

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 20. listopadu

NST

18:00

za + manžela, bratra a za rodiče z obou stran

úterý 21. listopadu

Památka Zasvěcení P. Marie v Jerusalémě

Klášter

7:30

mše svatá

středa 22. listopadu

Sv. Cecílie, panny a mučednice

Sv. Jan

15:00

mše svatá

NST

18:00

za + Cecilii Vrbovou, za živou a + rodinu a za duše v očistci

čtvrtek  23. listopadu

Památka sv. Klementa, papeže a mučedníka

Vincentinum

10:00

za + klienty Vincentina

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 24. listopadu

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, muč.

NST

15:00

za + rodiče a za celou živou a + rodinu

Sv. Leopold

18:00

za děti a vnuky

sobota  25. listopadu

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

DS Komárov

9:00

mše svatá

H. Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za + Miroslava Tieffenbacha a za rodiče z obou stran

Domašov nad Bystřicí

19:00

mše svatá

neděle 26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

NST

7:30

za + rodiče a sourozence Jandovy a za duše v očistci

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živé a + farníky

Újezd u Un.

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)