Aktuální bohoslužby

týden od 12. do 19. srpna 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 12. srpna

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST

7:30

za + rodiče Milana a Kláru Frömelovy a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živé a + farníky

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Těšíkov

11:30

poutní mše svatá ke cti sv. Vavřince

pondělí 13. srpna

NST

18:00

za živou a + rodinu Zaťkovu a Pechrovu s prosbou o Boží požehnání

úterý 14. srpna

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

Klášter

7:30

mše svatá

středa 15. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kaple na Vinohradské

18:00

za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu

čtvrtek 16. srpna

Sv. Štěpána Uherského

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 17. srpna

Nemocnice

15:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za + rodinu a za + sourozence a za duše v očistci

sobota 18. srpna

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Svatý Leopold

18:30

za dar víry pro kamarádku Helenu

neděle 19. srpna

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka na opravy kostela

NST

7:30

za + rodiče Procházkovy, + sourozence a za + rodinu Krejčovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + rodiče Sládkovy a za živou rodinu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00