Aktuální bohoslužby

týden od 22.dubna do 29. dubna 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 22. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Mimořádná sbírka na opravy kostelů

NST

7:30

za + rodiče Procházkovy a za + sourozence

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za poděkování za dar 70 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 23. dubna

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

NST

18:00

za + tatínka Albína Tisoně

úterý 24. dubna

Sv. Jiří, mučedníka

Klášter

7:30

mše svatá

středa 25. dubna

Svátek sv. Marka

Sv. Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za + Vojtěcha, živou a + rodinu Dočkalovu a za duše v očistci

čtvrtek 19. dubna

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Babice

16:30

mše svatá

pátek 27. dubna

Sv. Leopold

18:00

na poděkování za 70 let života s prosbou za šťastnou hodinu smrti

sobota 22. dubna

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za dar zdraví a B. požehnání pro rodinu Kusákovu

neděle 29. dubna

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NST

7:30

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Hlásnice

15:00

poutní mše svatá ke cti sv. Jiří

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00