Aktuální bohoslužby

neděle 7. srpna

 

19. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

 

Šternberk  F 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

Těšíkov  11:30

za živou a + rodinu Burianovu

mše svatá

mše svatá

na poděkování za dar života syna a manžela s prosbou o Boží požehnání

mše svatá

mše svatá

POUTNÍ MŠE SVATÁ

pondělí  8. srpna

Památka sv. Dominika, kněze

Klášter  7:30

NST 18:00

mše svatá

za + Helenu Chalupovou a za živou rodinu

úterý 9. srpna

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

Klášter  7:30

mše svatá

středa  10. srpna

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

 

 

Klášter  7:30

NST 18:00

 

 

mše svatá

za + rodinu Horenskou, Janasovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu Janasovu

čtvrtek  11. srpna

Památka sv. Kláry, panny

NST  11 – 12

Klášter  18:00

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá

pátek  12. srpna

Klášter  7:30

Sv. Leopold 18:00

mše svatá

za + maminku Blanku a za živou rodinu

sobota  13. srpna

Domašov u Š.  10:30

Újezd u Un.  11:00

Hor. Loděnice 17:30

Klášter  18:00

Šternberk F 19-20

mše svatá (dny obce)

mše svatá svatební

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

neděle 14. srpna

 

20. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

 

Mladějovice 7:30

Klášter  8:00

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za živou a + rodinu Burianovu

mše svatá 

na poděkování za dar života Denisky a babičky Marie s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

mše svatá

mše svatá

 

 

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí : Čt v NST od 11 do 12 a ve Farním od 19 do 20

a v NE od 18 do 20 (ve farním)

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká) od neděle 13. března 2022

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 14. BŘEZNA 2022

SLOVO BISKUPŮ K UVOLŇOVÁNÍ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

                                                                                            Vaši čeští a moravští biskupové