Aktuální bohoslužby

neděle 27. listopadu

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

NST  7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk  F  9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za + rodiče a prarodiče Vincenta, Helenu, Jána a Marii

mše svatá

mše svatá

za farníky

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

pondělí 28. listopadu

Klášter 7:30

NST  18:00

mše svatá

za + maminku, sestru , švagra a za živou rodinu Kubíčkovu

úterý 29. listopadu

Šternberk F  6:30

Klášter 7:30

za + rodiče a prarodiče Vincenta, Helenu, Jána a Marii

mše svatá

středa 30. listopadu

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Klášter 7:30

NST 18:00

mše svatá

za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

čtvrtek 1. prosince

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a muč.

Šternberk F  6:30

Klášter 7:30

NST 11-12

na poděkování za dar života vnučky Aničky s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu Šrámkovou

mše svatá

svátost smíření a adorace NS

pátek  2. prosince

1. PÁTEK V MĚSÍCI

 

Klášter 7:30

Sv. Leopold 15-17:50

Sv. Leopold 18:00

Újezd u Un.  17:00

mše svatá

svátost smíření a adorace NS

za + Jaroslava Zajíčka, za živou a + rodinu a za duše v očistci

mše svatá /od 16:30 adorace a svátost smíření/

sobota 3. prosince

1. SOBOTA V MĚSÍCI

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Hor. Loděnice 17:30

Klášter 18:00

mše svatá /od 17:00 adorace a svátost smíření/

mše svatá

neděle 4. prosince

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

NST  7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk  F  9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za + rodiče Šemberovy, bratra a jeho dceru

mše svatá

mše svatá

za uzdravení sestry Anny  a všech nemocných, za Boží požehnání pro živé a spásu pro naše zemřelé a za duše v očistci  

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

 

 

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí : Čt v NST od 11 do 12 a ve Farním od 19 do 20

a v NE od 18 do 20 (ve farním)

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká) od neděle 13. března 2022

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 14. BŘEZNA 2022

SLOVO BISKUPŮ K UVOLŇOVÁNÍ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

                                                                                            Vaši čeští a moravští biskupové