Aktuální bohoslužby

týden od 9. do 16. prosince 2018

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 9. prosince

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

NST

7:30

za + rodiče Šemberovy, jejich syna, vnučku a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za farníky

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 10. prosince

NST

18:00

na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

úterý 11. prosince

Sv.Leopold

6:30

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. pomoc a ochranu P. Marie pro celou rodinu

středa 12. prosince

Panny Marie Guadalupské

Svatý Jan

14:45

mše svatá

NST

18:00

za + Antonína a Vojtěcha, živou a + rodinu Nitschovu a Kamarádovu

čtvrtek 13. prosince

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Sv.Leopold

6:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Dalov

16:30

mše svatá

pátek 14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Újezd u Uničova

18:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za pokoj a lásku v rodině a za živou a + rodinu

sobota 15. prosince

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Sv.Leopold

18:30

za živé + rodiny Tesařovu, Letochovu, Špakovu a za duše v očistci

neděle 16. prosince

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Mimořádná měsíční sbírka

NST

7:30

za + Marii Kusmičovou a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za rodiče a děti

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00