Poděkování Charity

Kolednici-2.jpg

 

Milí farníci, chceme vám srdečně poděkovat za vaši vstřícnost při letošní Tříkrálové sbírce, která nás povzbuzuje v naší charitní práci.

Výnos ve městě Šternberku dosáhl 175 140,- Kč (loni 156 250,- Kč). Koledovalo se také v 21 přilehlých obcích.

V roce 2018 se Charitě Šternberk - středisku Šternberk podařilo díky vám celkem vykoledovat 426 383,- Kč.

Máme radost, že se opět našli obětaví dobrovolníci, kteří obnovují tradici tříkrálového koledování. Velmi bychom chtěli poděkovat především všem studentům a dětem.

 

Hlavní záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2018 je:

● pokračovat v poskytování přímé pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzové či krizové situaci.

● podpořit nemocné seniory prostřednictvím Domácí zdravotní péče - Domácí hospicové péče.

 

Děkujeme vám a přejeme vám hodně Božího požehnání do roku 2018.

http://www.sternberk.charita.cz

TrikralovaSbirka2018.jpg