Fatimský den

 

Přijď i Ty do našeho farního kostela Zvěstování Panny Marie, do které zavítá poutní socha Panny Marie Fatimské a připravme se na stoleté jubileum.

Jste zváni z farností Horní Loděnice, Jívová, Mladějovice, Újezd u Uničova (duchovní správce P. Antonín Pechal)Znak fatimského apoštolátu

Program:

17:00 hod. - uvítání sochy Panny Marie Fatimské

 Modlitba sv. růžence (Světla)

 Mše sv. (cca 18 hod.) - P. Antonín PECHAL

zasvěcení Panně Marii

 

Po mši sv. na faře:

  • Informace k jubileu zjevení Panny Marie ve Fatimě
  • krátký filmový dokument
  • Možnost dotazů u animátora Fatimského dne

a získání dalších informací o Fatimě


 

Po výzvě animátora Fatimského dne je možné přidat intenci (prosbu), která bude následně vhozena do „DŽBÁNU MILOSTI“, v centru Fatimského apoštolátu v Koclířově kde se denně modlí, za prosby vhozené do džbánu. A pak třináctého dne v měsíci je sloužena mše sv. Tyto úmysly se veřejně nečtou, tak je můžete vložit i do obálky.

 


Plakátek ke ztažení

Fatimská hymna (7-8. sloka)

Třináctého května v dolině d'Iria,
tam dětem se zjevila Panna Maria.
Ref: Ave, ave, ave Maria,
ave, ave, ave Maria.
Má růženec v rukou ta překrásná Paní
a vybízí každého, aby šel za Ní.
Ref: Ave, ave, ave Maria,
ave, ave, ave Maria.

Fatima