Pouť za nemocné 2017

 

Cílem letošní pouti, při které budeme myslet a modlit se zvláště za naše nemocné, bude moravská metropole - Brno.

Nejdříve navštívíme brněnské kapucíny, v jejichž konventním kostele (vytápěném) Nalezení Svatého Kříže prožijeme mši svatou. Dalším místem, kde povedou naše kroky bude katedrála sv. Petra a Pavla (zájemci mohou vystoupat na její věž) a diecézní muzeum, které ochraňuje jeden z největších klenotů českého středověkého malířství - Madonu z Veveří. Poté společně poobědváme v restaurantu L´Eau Vive (Živá voda), která je vedena řádem sester misijní rodiny Donum Dei. Po dobrém obědě pak završíme naši pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde se pomodlíme u milostného obrazu Svatotomské Madony - paladia města Brna. Bazilika je součástí augustiniánského kláštera, kterým nás provedou tamní řeholníci.  

 

sobota 18. března 

odjezd : v 8:00 hod z Dvorské ulice

návrat  : do 17:30 hod.

 

Přihlašovat se můžete na faře nebo v sakristii. Cena pouti je 200,- Kč (děti 100,-Kč) a kromě cestovného je v ní zahrnuta i vstupenka do muzea a komentovaná prohlídka katedrály. Pokud byste měli zájem o teplý oběd (doporučuji) je potřeba to uvést při přihlašování, a připlatit 100,-Kč.

Těším se na společné putování a vzájemné poznávání.