Projekt "Úpravy sociálního zázemí"

Projekt  "Úpravy sociálního zázemí ve 2.NP objektu kláštera ve Šternberku" - 1.etapa (v roce 2019) je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.