KALENDÁŘ PASTORAČNÍCH AKTIVIT 2019

KALENDÁŘ POUTÍ, ADORAČNÍCH DNŮ A PASTORAČNÍCH AKTIVIT FARNOSTÍ ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA V ROCE 2019

5.1.2019 sobota Tříkrálová sbírka
19.1.2019 sobota Farní ples
20.1.2019 neděle Dětský karneval
24.1.2019 čtvrtek Ekumenická bohoslužba v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
2.2.2019 sobota  Hromniční pouť matek ve Šternberku
6.3.2019 středa Popeleční středa – postní almužna (Charita)
8.3.2019 pátek Poutní mše svatá v kapli na Psych.léčebně (sv. Jan z Boha)
16.3.2019 sobota Postní duchovní obnova
21.3.2019 čtvrtek Adorační den na Jívové
23.3.2019 sobota Zimní pouť za nemocné
25.3.2019 pondělí Pouť ve Šternberku -  patrocinium děkanského kostela (Zvěstování Páně)
14.4.2019 neděle Květná neděle
28.4.2019 neděle Pouť v Hlásnici (sv. Jiří)
4.5.2019 sobota Pouť v Rybníčku (sv. Florián)
5.5.2019 neděle Pouť v Chabičově (sv. Florián)
7.5.2019 úterý Výročí posvěcení děkanského kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku (1792)
12.5.2019 neděle Pouť v Horní Loděnici (sv. Isidor Madridský)
12.5.2019 neděle Den matek
18.5.2019 sobota Pouť v Dalově (sv. Jan Nepomucký)
24.5.2019 pátek Noc kostelů
31.5.2019 pátek  Pouť v Lipině (Navštívení Panny Marie)
8.6.2019 sobota Svatodušní vigilie
16.6.2019 neděle Nejsvětější Trojice – Šternberské hody, farní den
21.6.-23.6.2019 pátek - neděle Farní pouť na Slovensko !POZOR! zrušeno - přesunuto na neurčito
23.6.2019 neděle Pouť v Újezdu u Uničova (sv. Jan Křtitel)
28.6.2019 pátek Odpoledne pro děti – rozloučení se školním rokem
30.6.2019 neděle Pouť v Hraničných Petrovicích (sv. Petr a Pavel)
21.7.2019 neděle Pouť v Mladějovicích (sv. Maří Magdalena)
28.7.2019 neděle Adorační den ve Šternberku
28.7.2019 neděle Pouť v Domašově nad Bystřicí (sv. Anna)
11.8.2019 neděle Pouť v Těšíkově (sv. Vavřinec)
25.8.2019 neděle  Pouť na Jívové (sv. Bartoloměj)
31.8.2019 sobota Farní pouť na Sv. Hostýn
2.9.2019 pondělí Adorační den v Újezdu u Uničova
15.9.2019 neděle Pouť k Panně Marii Bolestné na Jívové
21.9.2019 sobota Benefiční koncert Charity Šternberk
28.9.2019 sobota Svatováclavský koncert
12.10.2019 sobota Pouť děkanátu Šternberk za obnovu rodin a duchovní povolání
20.10.2019 neděle Misijní neděle
26.10.2019 sobota Malé farní putování po blízkém okolí II.
3.11.2019 neděle  Pouť v Babicích (Všech svatých)
10.11.2019 neděle Pouť v Domašově u Šternberka (sv. Martin)
15.11.2019 pátek Dny rodu Sternbergů - Requiem za zemřelé příslušníky rodu Sternbergů
16.11.2019 sobota Dny rodu Sternbergů - Slavnostní koncert
17.11.2019 neděle Dny rodu Sternbergů - Výročí benedikace děkanského kostela ve Šternberku (1783)
7.12.2019 sobota Adventní duchovní obnova
20.12.2019 neděle Předvánoční svátost smíření
27.12.2019 pátek Žehnání vína a vánoční setkání farnosti
30.12.2019 neděle Pouť v Haukovicích (Svatá Rodina)