Postní doba

Na Popeleční středu 14. února 2018 vstoupíme do postní doby!

Víme proč a jak se postit?

Půst je jevem všeobecně náboženským, jenž nesouvisí jen s křesťanstvím. Všechna náboženství, která jsou projevem hledání Boha, počítají s postem jako s prostředkem očištění, vnitřního sjednocení, projevem pokání a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství je projevem touhy po Bohu, pokory před Bohem a ve spojení s prosebnou modlitbou i projevem lásky k druhým. Nejde tedy jen o asketický výkon, který by člověku navozoval příjemný duševní pocit nebo uspokojení z překonání sebe sama. Pro nás křesťany je půst především výrazem touhy předstoupit před Boha s vírou a oddaností, s vědomím bytostné závislosti na něm a s očekáváním jeho zásahu do života našeho nebo našich drahých. Je vyjádřením touhy po setkání s ním. Ve spojení s modlitbou nás také půst pro toto setkání disponuje.

Podrobněji čti zde.

Další podněty pro púst.POSTNÍ ŘÁD:
* Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újma v jídle (zdrženlivost od masa  zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
* Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání.
* Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
* Celá postní doba je časem kajícnosti církve.
* Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst aspoň hodinu.


INSPIRACE PRO POSTNÍ DOBU - POSTNÍ KAPKY
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace.


POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2018:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:20
v pátek před mší svatou v křížové chodbě v 17:20
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
18.2. – společenství františkánů; 25.2. – P. Antonín; 4.3. – muži; 11.3. – ženy;
18.3. – mládež; 25.3. – P. Dariusz
Po pobožnosti křížové cesty se v kostele společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství a uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 30. března povede mládež.