Kaple svatého Leopolda

typ objektu

 

Kaple svatého Leopolda Mandiče se nachází v blízkosti farního kostela a je s ním spojena křížovou chodbou. Pravidelně se zde koná mše svatá v pátek v 18:00 hodin. Uzavřená zakristie je využívána také ke svátosti smíření. Kaple byla z iniciativity tehdejšího kaplana Bohumila Směšného vybudována na konci 80-tých let z nevyužívané místnosti u křížové chodby. Pro bohoslužby v malém počtu osob a také pro zimní čas byla a je vhodnějším prostorem, než obrovský farní kostel. Chloubou kaple je socha svatého leopolda Mandiče, známého kapucínského mnicha, který proslul jako zpovědník. Svatý Leopold sedí na mosazné židli, levá ruka pozdvižena k uchu je v naslouchajícím gestu a pravá ruka ukazuje vzhůru s odkazem na Boží Spravedlnost a Milosrdenství. Sochu vytvořil akademický sochař Otmar Oliva

Bohdan Mandič se narodil roku 1866 v dnešní Bosně a Hercegovině. V osmnácti letech oblékl kapucínský hábit a přijal jméno Leopold. Po několika letech v řádu uslyšel Boží hlas a zrodila se v něm touha usilovat o jednotu mezi křesťanským Východem a Západem. Několikrát žádal své představené, aby jej vyslali jako misionáře na Východ. Kvůli jeho silné koktavosti a drobnému vzrůstu se však představení rozhodli ponechat ho v Itálii. Později se stal Mandič vyhlášeným zpovědníkem v kapucínském kostele v Padově, a právě tato služba se stala jeho hlavním charismatem.