TÝDEN BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Po celý velikonoční oktáv se budeme před mší svatou (10 minut před začátkem) společně modlit korunku k Božímu milosrdenství. Vyvrcholením týdne Božímu milosrdenství bude:

Svátek Božího Milosrdenství v neděli 23. dubna v kostele NST

od 14:30 adorace a zpovídání, v 15:00 mše svatá

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství.