ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Vy, jako mladí křesťané, jste ti, kteří budou vytvářet budoucnost církve. Proto již sv. Jan Pavel II. vyzýval, aby se mladí scházeli na setkáních, kde se navzájem mohou utvrzovat ve víře a navazovat nová pevná přátelství. I papež František v Krakově mladé vyzíval k aktivnímu zapojení do společenství církve. Také k tomu slouží setkání mládeže naši arcidiecéze.

Motto setkání:

"Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49)

Program setkání: 

  • Začátek programu v 9:30 (do té doby už musí všichni projít registrací, ideální příjezd kolem 9 hodiny)

  • 11:15 Mše svatá

  • 14:00 cesta víry na náměstí Míru

  • 15:00 Muzikál: Až na smrt!  (na který je pozváno i město)

  • 16:20 - předpokládaný konec (je posunut o necelou hodinu, než je uvedeno na plakátku, kvůli problémům se zvučením na náměstí začne muzikál o půl hodiny později, prosím, počítejte s tím)