Aktuální bohoslužby

Od pondělí 26. dubna je dovoleno konat veřejné bohoslužby takto:

1. každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku)
2. ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti
3. účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce


Žádná další omezení nebyla stanovena! Při vstupu do kostela sice ještě nebudeme používat svěcenou vodu a úkon pozdravení pokoje bude bez podání ruky, ovšem při bohoslužbách bude možné zpívat.


Ve Šternberku se na nedělní bohoslužby již nebudete muset registrovat. Obě nedělní mše svaté až do odvolání však budou ve farním kostele.


Ve farnostech Horní Loděnice, Mladějovice, Jívová a Újezd není potřeba předem domlouvat svoji účast na bohoslužbě. 

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 9. května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Šternberk F

7:30

na poděkování za dar života a za rodiny Tomáškovu a Packovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Petra a Ludmilu Superatovy

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 10. května

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za + Rudolfa Vrbu a za živou a + rodinu Vrbovu, Hradilovu a Králíčkovu

úterý 11. května

Klášter

7:30

mše svatá

středa 12. května

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu

čtvrtek 13. května

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

Újezd u Uničova

17:30

mše svatá

Šternberk F

18:00

za + Karolínu Bartošovou a za živou a + rodinu

pátek 14. května

Svátek sv. Matěje, apoštola

Klášter

7:30

mše svatá

Šternberk F

18:00

za padlé ve světových válkách

sobota  15. května

Dalov

16:00

poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 16. května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na opravu jižní věže farního kostela

Šternberk F

7:30

za + rodiče Mišovy a za živou rodinu Chmelovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + rodiče Hesovy a prarodiče Václavkovy a za duše v očistci

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici