Velký svatováclavský koncert 28. září 2017

Velký svatováclavský koncert ve farním kostele ve Šternberku
Chorus Mittitur a Olio
úžasný zážitek