Letní škola Božího slova 2022

20.07.2022 / 09:30

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín: 20.-23. 7. 2022
Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Téma: Buď, kým jsi: Boží lid.

Pojďme objevit sebe jako součást Božího lidu (církve, farnosti), který nese zodpovědnost za vlastní
růst a proměnu světa.

Přednášet budou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.

Minimální věk účastníka 19 let.

odkaz na akci a přihlášení:

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/01/24/letni-skola-boziho-slova-2022/